OnDemand Webinar

Upptäck ransomware, minimera påverkan och kom snabbt tillbaka

recorded Speakers | Nils Boman, Solution consultant
recorded recorded | 05/19/2020
Webinar Webinar | 60 min

Idag är det tyvärr inte en fråga om utan när en organisation kommer att bli utsatt för en ransomware-attack. Att vara redo när attacken inträffar kan göra skillnaden för organisationer av alla storlekar. 

Under det senaste året har vi sett flera allvarliga ransomware-attacker mot organisationer som betalat höga lösensummor. Där det tagit veckor eller rentav månader för verksamheten att återhämta sig. Ransomware attacker kan drabba alla verksamheter, men de brascher som varit mest utsatta är myndigheter, tillverkningsindustri, hälso- och sjukvårdssektorn, handeln och utbildningssektorn.

You’re in the Right Place!

Hitachi Data Systems, Pentaho and Hitachi Insight Group are now one company: Hitachi Vantara.

Get more data-driven solutions and innovation from the partner you can trust.