en_in
On-Demand Webinar

Looking for Predictable Pricing for Flexible Usage?

Speakers
Tomer Gardi, Managing Director at ABnet Cloud Services
  • recorded | 08/04/2020
  • Webinar

היטאצ'י העולמית בישראל מציעה מודל מסחרי חדש המקנה יתרונות ייחודיים עם התחייבות לרמת ביצועיים של המערכת, גמישות בפתרונות אבטחת מידע, חסכון בצריכה של משאבי תשתיות וכן תשלום על בסיס חודשי עבור המשאבים הנצרכים בפועל.

מודל Flex Consumption מקנה יכולת להתאים את כלל התשתיות הנחוצות לארגון לתצורת ענן פרטי המכיל :שרתים, מתגים, רישוי תוכנה ,אחסון, ניטור, בקרת המערכת וכן כלל השירותים המקצועיים הנחוצים לפתרון לאורך כל תקופת המימוש וכל זאת במסגרת התקציבית ובמודל הוצאה חודשי.

המודל המסחרי של היטאצ'י כולל את כל פתרונות האחסון. הצטרפו לסמינר המקוון המתקיים ב 4 באוגוסט.

en