en_us
On-Demand Webinar

Hitachi Vantara AI Operations

Speakers
Andrej Gursky - Solutions Consultant William Jansen van Nieuwenhuizen - Technical Expert - Center of Excellence Lukas Belovsky - Solutions Consultant
  • recorded | 04/01/2016
  • Webinar

V dnešní době se s AI, aneb umělou inteligencí, setkáte třeba každý den ráno v koupelně – při čištění zubů. Proč ji tedy efektivně nevyužít pro výrazně složitější úkoly jako je řízení a monitoring IT prostředí Vašich datových center? Přijměte pozvání na seminář, kde se seznámíte s technologií, která monitoruje kompletní datovou cestu od aplikace až po diskové pole. Díky tomu automaticky odhaluje rizikové stavy a ty může sama napravit. Navíc Vám výrazně zjednoduší plánování zdrojů, díky predikci vývoje zátěže a kapacity monitorovaných zařízení. A pokud jdete budoucnosti ještě více naproti, tak Vás seznámíme se Smart Botem. Můžete mu říkat třeba „Pepa“. A Pepa je teprve to pravé AI pro Vaše datacentrum!

{ "FirstName": "First Name", "LastName": "Last Name", "Email": "Business Email", "Title": "Job Title", "Company": "Company Name", "Address": "Address", "City": "City", "State":"State", "Country":"Country", "Phone": "Business Telephone", "LeadCommentsExtended": "Additional Information(optional)", "LblCustomField1": "What solution area are you wanting to discuss?", "ApplicationModern": "Application Modernization", "InfrastructureModern": "Infrastructure Modernization", "Other": "Other", "DataModern": "Data Modernization", "GlobalOption": "If you select 'Yes' below, you consent to receive commercial communications by email in relation to Hitachi Vantara's products and services.", "GlobalOptionYes": "Yes", "GlobalOptionNo": "No", "Submit": "Submit", "EmailError": "Must be valid email.", "RequiredFieldError": "This field is required." }
en