en_us
On-Demand Webinar

Upptäck ransomware, minimera påverkan och kom snabbt tillbaka

Speakers
Nils Boman, Solution consultant
  • recorded | 05/19/2020
  • Webinar

Idag är det tyvärr inte en fråga om utan när en organisation kommer att bli utsatt för en ransomware-attack. Att vara redo när attacken inträffar kan göra skillnaden för organisationer av alla storlekar. 

Under det senaste året har vi sett flera allvarliga ransomware-attacker mot organisationer som betalat höga lösensummor. Där det tagit veckor eller rentav månader för verksamheten att återhämta sig. Ransomware attacker kan drabba alla verksamheter, men de brascher som varit mest utsatta är myndigheter, tillverkningsindustri, hälso- och sjukvårdssektorn, handeln och utbildningssektorn.

{ "FirstName": "First Name", "LastName": "Last Name", "Email": "Business Email", "Title": "Job Title", "Company": "Company Name", "Address": "Address", "City": "City", "State":"State", "Country":"Country", "Phone": "Business Telephone", "LeadCommentsExtended": "Additional Information(optional)", "LblCustomField1": "What solution area are you wanting to discuss?", "ApplicationModern": "Application Modernization", "InfrastructureModern": "Infrastructure Modernization", "Other": "Other", "DataModern": "Data Modernization", "GlobalOption": "If you select 'Yes' below, you consent to receive commercial communications by email in relation to Hitachi Vantara's products and services.", "GlobalOptionYes": "Yes", "GlobalOptionNo": "No", "Submit": "Submit", "EmailError": "Must be valid email.", "RequiredFieldError": "This field is required." }
en