Hamburger Hamburger Hamburger

Objektová Storage: Propojení aplikací

Watch Recording
Objektová Storage: Propojení aplikací
  • June 27, 2023
Lukáš Bělovský - Hitachi Vantara, Radim Petržela - Hitachi Vantara, Jan Seidl - Gen (Avast)

What You'll Hear.

Objektová Storage: Propojení aplikací

Přijměte pozvání na panelovou diskusi na téma programového přístupu na objektovou storage. Budeme diskutovat se zkušeným engineering managerem ze společnosti Avast, jaké benefity, nebo potíže, přináší využití S3 API přístup k objektové storage. Zkušenosti z reálného života jsou k nezaplacení, tak se neváhejte zaregistrovat.

{ "FirstName": "First Name", "LastName": "Last Name", "Email": "Business Email", "Title": "Job Title", "Company": "Company Name", "Address": "Address", "City": "City", "State":"State", "Country":"Country", "Phone": "Business Telephone", "LeadCommentsExtended": "Additional Information(optional)", "LblCustomField1": "What solution area are you wanting to discuss?", "ApplicationModern": "Application Modernization", "InfrastructureModern": "Infrastructure Modernization", "Other": "Other", "DataModern": "Data Modernization", "GlobalOption": "If you select 'Yes' below, you consent to receive commercial communications by email in relation to Hitachi Vantara's products and services.", "GlobalOptionYes": "Yes", "GlobalOptionNo": "No", "Submit": "Submit", "EmailError": "Must be valid email.", "RequiredFieldError": "This field is required." }
en