Hamburger Hamburger Hamburger
en_au

Czy Twoja Organizacja Eliminuje Ryzyko Utraty Dostępu Do Danych?

Watch Recording
Czy Twoja Organizacja Eliminuje Ryzyko Utraty Dostępu Do Danych?
  • July 20, 2023
Magda Wrzosek, Piotr Wyrzykowski, Marek Olzak from Hitachi Vantara

What You'll Hear.

Czy Twoja Organizacja Eliminuje Ryzyko Utraty Dostępu Do Danych?

Poniższy webinar odpowie na pytania, przed którymi aktualnie stoi mnóstwo managerów i administratorów IT: Jak wyeliminować ryzyko dostępu do danych? Podczas webinaru postaramy się omówić:
• Elementy infrastruktury, które mogę zapewnić stały dostęp do danych,
• Organizację ryzyka utraty takiego dostępu,
• Jakie obszary stanowią największe wyzwanie,
• Jak wykorzystać odpowiednie mechanizmy i zapewnić sobie, i organizacji gwarancję funkcjonowania w otoczeniu wielu zagrożeń.W trakcie spotkania skupimy się na części odpowiedzialnej za przechowywanie dużych wolumenów danych, wyeliminowanie pojedynczych punktów awarii, podziału danych na dane gorące i zimne oraz utworzenie kopii bezpieczeństwa. A wszystko to zgodnie z wyznacznikami bezpieczeństwa, w oparciu o zaakceptowane polityki i parametry RPO/RTO

{ "FirstName": "First Name", "LastName": "Last Name", "Email": "Business Email", "Title": "Job Title", "Company": "Company Name", "Address": "Address", "City": "City", "State":"State", "Country":"Country", "Phone": "Business Telephone", "LeadCommentsExtended": "Additional Information(optional)", "LblCustomField1": "What solution area are you wanting to discuss?", "ApplicationModern": "Application Modernization", "InfrastructureModern": "Infrastructure Modernization", "Other": "Other", "DataModern": "Data Modernization", "GlobalOption": "If you select 'Yes' below, you consent to receive commercial communications by email in relation to Hitachi Vantara's products and services.", "GlobalOptionYes": "Yes", "GlobalOptionNo": "No", "Submit": "Submit", "EmailError": "Must be valid email.", "RequiredFieldError": "This field is required." }
en