Hamburger Hamburger Hamburger

Objektová Storage: Open Source vs. Enterprise

Watch Recording
Objektová Storage: Open Source vs. Enterprise
  • March 29, 2023
Lukáš Bělovský - Hitachi Vantara, Radim Petržela - Hitachi Vantara, Jan Seidl - Gen (Avast)

What You'll Hear.

Objektová Storage: Open Source vs. Enterprise

Přijměte pozvání na panelovou diskuzi, kde budeme diskutovat cestu Avastu k enterprise objektovému úložišti s S3 API. Aby to nebyla jen suchá teorie, pozvali jsme si businesového uživatele, který má s „objektovkou“ několikaleté zkušenosti. Čeká Vás zajímavý pohled z reálného života a určitě i odpověď na otázku kdy a proč „nevymýšlet znovu kolo“.

{ "FirstName": "First Name", "LastName": "Last Name", "Email": "Business Email", "Title": "Job Title", "Company": "Company Name", "Address": "Address", "City": "City", "State":"State", "Country":"Country", "Phone": "Business Telephone", "LeadCommentsExtended": "Additional Information(optional)", "LblCustomField1": "What solution area are you wanting to discuss?", "ApplicationModern": "Application Modernization", "InfrastructureModern": "Infrastructure Modernization", "Other": "Other", "DataModern": "Data Modernization", "GlobalOption": "If you select 'Yes' below, you consent to receive commercial communications by email in relation to Hitachi Vantara's products and services.", "GlobalOptionYes": "Yes", "GlobalOptionNo": "No", "Submit": "Submit", "EmailError": "Must be valid email.", "RequiredFieldError": "This field is required." }
en