Hamburger Hamburger Hamburger
en_au

Wzmacnianie Cyberodporności & Strategie Ochrony Danych

Watch Recording
Wzmacnianie Cyberodporności & Strategie Ochrony Danych
  • March 15, 2024
Tomasz Jangas, Solution Architect, Hitachi Vantara

What You'll Hear.

Wzmacnianie Cyberodporności & Strategie Ochrony Danych

Podczas spotkania zastanowimy się nad tym: - Jak bardzo organizacje są odporne na ataki cybernetyczne – w oparciu o zestaw wybranych analiz i raportów; - Czy cyberodporność ma jakiś związek z cyberbezpieczeństwem;- Jaka jest strategia Hitachi oraz jakie są jej najważniejsze filary w zakresie budowania i wzmacniania cyberodporności

{ "FirstName": "First Name", "LastName": "Last Name", "Email": "Business Email", "Title": "Job Title", "Company": "Company Name", "Address": "Address", "City": "City", "State":"State", "Country":"Country", "Phone": "Business Telephone", "LeadCommentsExtended": "Additional Information(optional)", "LblCustomField1": "What solution area are you wanting to discuss?", "ApplicationModern": "Application Modernization", "InfrastructureModern": "Infrastructure Modernization", "Other": "Other", "DataModern": "Data Modernization", "GlobalOption": "If you select 'Yes' below, you consent to receive commercial communications by email in relation to Hitachi Vantara's products and services.", "GlobalOptionYes": "Yes", "GlobalOptionNo": "No", "Submit": "Submit", "EmailError": "Must be valid email.", "RequiredFieldError": "This field is required." }
en