All Events and Webinars

Webinar

Czy Twoja Organizacja Eliminuje Ryzyko Utraty Dostępu Do Danych?

Magda Wrzosek, Piotr Wyrzykowski, Marek Olzak from Hitachi Vantara

July 20, 2023 | 08.00 AM UTC


What You’ll Hear.

Hitachi Vantara EVENT

Poniższy webinar odpowie na pytania, przed którymi aktualnie stoi mnóstwo managerów i administratorów IT: Jak wyeliminować ryzyko dostępu do danych? Podczas webinaru postaramy się omówić: • Elementy infrastruktury, które mogę zapewnić stały dostęp do danych, • Organizację ryzyka utraty takiego dostępu, • Jakie obszary stanowią największe wyzwanie, • Jak wykorzystać odpowiednie mechanizmy i zapewnić sobie, i organizacji gwarancję funkcjonowania w otoczeniu wielu zagrożeń. W trakcie spotkania skupimy się na części odpowiedzialnej za przechowywanie dużych wolumenów danych, wyeliminowanie pojedynczych punktów awarii, podziału danych na dane gorące i zimne oraz utworzenie kopii bezpieczeństwa. A wszystko to zgodnie z wyznacznikami bezpieczeństwa, w oparciu o zaakceptowane polityki i parametry RPO/RTO