What You’ll Hear.


Podczas spotkania zastanowimy się nad tym: - Jak bardzo organizacje są odporne na ataki cybernetyczne – w oparciu o zestaw wybranych analiz i raportów; - Czy cyberodporność ma jakiś związek z cyberbezpieczeństwem; - Jaka jest strategia Hitachi oraz jakie są jej najważniejsze filary w zakresie budowania i wzmacniania cyberodporności